Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce


Obecní zastupitelstvo 2018 - 2022

Na veřejném zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce byl 5. 11. 2018 zvolen starostou Jiří Rohla, místostarostkou Jana Dvořáková, předsedou kontrolního výboru Petr Michálek a předsedou finančního výboru Monika Kouglová. Všichni členové zastupitelstva jsou neuvolněni. Na veřejném zasedání dne 7. 3. 2020 byl zvolen novým starostou Lukáš Kocman.

 

Složení Obecního zastupitelstva Běleč

Starosta: Lukáš Kocman
Místostarosta: Jana Dvořáková
Předseda finančního výboru: Monika Kouglová
Předseda kontrolního výboru: Petr Michálek
Člen OZ: Ing. Zuzana Kniežová
Člen OZ: Petra Michálková
Člen OZ: Ludmila Smržová
   
Finanční výbor  
Předsedkyně: Monika Kouglová
Členové: Petra Michálková, Zuzana Kniežová
   
Kontrolní výbor  

Předseda:

Členové:

Petr Michálek 

Monika Kouglová, Ludmila Smržová

Komise pro místní rozvoj              Ludmila Smržová

Komise stavebně plánovací          Ing. Zuzana Kniežová

Komise kulturní a sociální            Petra Michálková