Navigace

Obsah

Jaroslavsko-Jiříkovská zábava

Jako tradičně se na konci dubna konala v bělečském kulturním domě Jaroslavsko-Jiříkovská zábava. Bohužel se opět potvrdilo, že bělečské občany plesy a zábavy pořádané v naší obci moc nezajímají. Návštěva Jaroslavsko-Jiříkovské zábavy byla velice nízká, což dokazují i fotografie. Kdo přišel bavil se dobře. K tanci a poslechu hrála opět velice kvalitně skupina Akcent, nechyběla tombola a všeobecně panovala dobrá nálada.